Regulamin

Regulamin Łowiska „Brzeżonko”

  1. Postanowienia Ogólne :

– Użytkownikiem rybackim, a także gospodarzem jeziora Brzeżonko jest Pomorski Klub Karpiowy, w dalszej części niniejszego regulaminu zwany PKK
–  wędkowanie na Łowisku Brzeżonko dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem Po dokonaniu wcześniejszej telefonicznej rezerwacji stanowiska i uiszczeniu opłaty przelewem  bankowym/ pocztowym lub innym umożliwiającym wydrukowanie potwierdzenia zapłaty, które   jednocześnie jest zezwoleniem na wędkowanie. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania przy sobie   tego potwierdzenia w trakcie wędkowania na łowisku.
– rezerwacja i opłacenie zezwolenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego   regulaminu.
– na naszej stronie znajduje się wzór jak poprawnie wypełnić zlecenie zapłaty żeby było ważne jako zezwolenie na wędkowanie, w przypadku błędnego wypełnienia wędkujący może zostać wyrzucony z   łowiska za brak aktualnego zezwolenia, a w przypadku kontroli przez PSR ukarany mandatem.
– wędkujący w trakcie wędkowania obowiązkowo musi przy sobie posiadać Kartę Wędkarską
– sezon na łowisku trwa od 1 kwietnia do końca grudnia, sezon Podlodowy tylko w okresie gdy występuje lód, sezon spinningowy, tylko w okresach/terminach wyznaczonych przez PKK.
– wędkujący, którzy zamierzają zabrać ryby z łowiska zobowiązani są na zakończenie wędkowania poinformować gospodarza wody o gatunkach i ilości zabranych ryb.
– Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić po sobie czyste stanowisko, a zebrane śmieci zabrać ze sobą.
– Każdy wędkarz zobowiązany się do poddania kontroli osobom wyznaczonym z PKK,  strażnikom SSR, PSR, Policji, Straży Leśnej.
– Wędkujący na wezwanie kontrolującego ma obowiązek okazania karty wędkarskiej i zezwolenia. Ma        obowiązek okazać siatkę do przetrzymywania ryb, zestawy końcowe i ewentualne bagaże które znajdują się na stanowisku. Ponadto kontrolujący ma prawo skontrolować czy wędkujący posiada wszystkie rzeczy wymagane niniejszym regulaminem.
– W przypadku odmowy kontroli, wędkujący zostanie poproszony o zakończenie wędkowania i opuszczenie stanowiska. Osobom takim w przyszłości nie będzie wydawana zgoda na rezerwację stanowiska.
– Do osób które zostaną przyłapane na wędkowaniu bez zezwolenia, karty wędkarskiej, będą posiadały      niewymiarowe ryby, lub przetrzymywały ryby w okresach ochronnych będzie wzywana Policja, PSR lub inna służba mundurowa, która zostanie poproszona o nałożenie mandatu karnego, a także będą   kierowane wnioski do sądu o odebranie uprawnień do wędkowania/karty wędkarskiej/ i odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego w przypadku kradzieży ryb.
– Wykupujący zezwolenia wyrażają zgodę na karę 500 zł za każdy kg zabitego karpia i amura o wadze powyżej 2kg.
– Każdy wędkarz bezwzględnie musi się stosować do poleceń osoby kontrolującej
– dzieci i młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych
– na łowisku obowiązują cztery rodzaje zezwoleń: dzienne, dobowe, spinningowe i podlodowe
– zezwolenie dzienne pozwala na wędkowanie tylko jednego dnia i trwa w godzinach od 6 do 20
– zezwolenie dobowe uprawnia do wędkowania na przestrzeni jednej doby. Doba na łowisku trwa od godziny 16 pierwszego dnia do godziny 16 dnia następnego. Zezwolenie dobowe można wykupić na przestrzeni kilku następujących po sobie dni. Gdzie pierwsza doba zaczyna się o godzinie 16 pierwszego dnia i kończy o godzinie 16 ostatniego dnia na zezwoleniu
– zezwolenie spinningowe pozwala na wędkowanie jednego dnia w godzinach od godziny 6 do godziny 20. Wykupić je można tylko w okresie kiedy PKK pozwala na wędkowanie tą metodą, głównie późną jesienią.
– zezwolenie podlodowe zezwala na wędkowanie jednego dnia od godziny 8 do godziny 16
– na łowisku wyznaczono stanowiska, które przypisane  są do zezwoleń dziennego i dobowego. Spinningiści będą mogli się poruszać tylko po wyznaczonym brzegu, zaś wędkowanie podlodowe będzie odbywało się na całej tafli jeziora.
– cennik zezwoleń jest w  odpowiedniej zakładce na stronie. Lista i opis stanowisk także znajduje się na naszej stronie.

  1. Zabrania się:

– zabrania się wędkowania ze środków pływających (dozwolone jest tylko nęcenie i wywożenie zestawów przy połowie karpi)
– używania jako przynęty żywych i martwych ryb
– wędkowania metodą spinningową i muchową poza wyznaczonymi przez użytkownika wody okresami
– palenia ognisk na stanowiskach (dozwolony tylko grill)
– siadania na miejscach innych niż te które się zarezerwowało, rozbijania namiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi
– zakłócania ciszy i spokoju na łowisku. Przeszkadzania innym wędkującym i odpoczywającym nad jeziorem.
– wycinania drzew na linii brzegowej
– niszczenia roślinności wodnej
– niszczenia infrastruktury i wyposażenia łowiska
– Zabrania się  w metodach gruntowych i spławikowych stosowania plecionki jako linki głównej, dozwolona jest tylko w metodzie spinningowej
– zabrania się zbrojenia zestawów w więcej niż jeden haczyk, poza przynętami sztucznymi które mogą posiadać dwa haczyki/kotwiczki
– zabrania sie używania na łowisku podrywki
– zabrania się patroszenia ryb przeznaczonych do zabrania na łowisku.
– zabrania się nęcenia wszelkiego rodzajami ziaren, dopuszczamy jedynie konopie i kukurydzę w puszcze w ilości nie większej niż 1kg na dobę

  1. Wymiary, limity i okresy ochronne

– Szczupak: wymiar widełkowy minimum od 50 cm, maksimum do 70 cm. Limit 1 sztuka na dobę.
Połów Szczupaków tylko w wyznaczonych okresach przez użytkownika wody. Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia
– Okoń: wymiar widełkowy, minimum 18cm, maksimum 35 cm. Limit 10 szt na dobę. Okres ochronny od 1 maca do 30 kwietnia.
– Węgorz, tymczasowy całkowity zakaz zabierania, złowione węgorze należy odhaczyć i bezzwłocznie wypuścić do wody, w przypadku gdyby węgorz głęboko połknął haczyk należy uciąć żyłkę jak najbliżej pyska ryby i tak wypuścić.
– Amur całkowity zakaz zabierania
– Karp całkowity zakaz zabierania ryb
– Lin: wymiar widełkowy minimum 25 cm maksimum 50 cm, limit 2 sztuki na dobę
–  Karaś pospolity (złoty) wymiar ochronny do 20 cm
– Płoć bez ograniczeń
– Leszcz/krąp bez ograniczeń
– Karaś srebrzysty bez ograniczeń
– ZŁOWIONE NIEWYMIAROWE RYBY ORAZ GATUNKI POLEGAJĄCE OCHRONIE, LUB OKRESOWI   OCHRONNEMU   MUSZĄ BYĆ NATYCHMAST OSTRŻNIE WYPUSZCZONE DO WODY

  1. Wędkowanie metodami gruntową i spławikową

– dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki jednocześnie
– wędkujący zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak, wypychacz do haczyków
– przechowywanie ryb które wędkujący zamierza zabrać, możliwe jest tylko w siatkach zapewniających      bezpieczne przetrzymywanie
– wędkujący tymi metodami łowią tylko z rzutu, bez możliwości wywożenia. Wędkowanie odbywa się na wprost stanowiska, ewentualne odstępstwo możliwe tylko w wypadku, gdy nie utrudnia się w wędkowaniu innym wędkarzom.
– ogranicza się używania zanęty w ilości większej niż 1kg na dobę

  1. Połów Karpi i Amurów (Karpiarze)

– przy połowie karpi i amurów można wędkować jednocześnie tylko na dwie wędki
–  Wędkarze nastawiający się na połów karpi i amurów poniżej zwani są karpiarzami i zobowiązują się do    przestrzegania poniższych zapisów, precyzujących ta metodę połowu
– kaprpiarz powinien posiadać duży podbierak o rozstawie ramion minimum 80 cm
– karpiarz powinien posiadać dużą matę o wymiarach minimum 80 na 120cm, ewentualnie kołyski lub wanienki
– karpiarze zobowiązani są posiadać przy sobie odkażacz do ran i każdej złowionej rybie zdezynfekować miejsce wbicia haka i ewentualnie inne rany jeżeli takowe posiada
– karpie i amury przechowywać można tylko w workach ze sztywnymi pałąkami, wszelkie inne worki są zabronione
– ogranicza się używania zanęty w ilości większej niż 1kg na dobę
– karpiarz zobowiązuje się dbać o złowione karpie i amury w trakcie przetrzymywania i robienia zdjęć. Zapewnić im optymalne warunki i w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody.
– karpiarze mogą nęcić i wywozić zestawy za pomocą modeli do tego przeznaczonych i pontonów
– Na pontonie powinna znajdować się kamizelka
– Na łowisku dopuszcza się stosowanie markerów wyłącznie tyczkowych
– zezwala się na wypłynięcie pontonem do ryb w zaczepach

  1. Wędkowanie metodą spinningową i muchową

– wędkujący metodą spinningową i muchową mogą wędkować tylko na jedną wędkę
– przy w/w metodach dopuszcza się tylko przynęty sztuczne
– dozwolone jest tylko brodzenie na wyznaczonym przez PKK odcinku brzegu
– spinningista zobowiązany jest posiadać przy sobie podbierak, i szczypce do odhaczania ryb
– spinningowanie dozwolone jest tylko w okresie wyznaczonym przez PKK, przeważnie późną jesienią

  1. Wędkowanie z pod lodu

– najważniejszą sprawą na lodzie jest bezpieczeństwo, wędkarz przed wejściem na lód zobowiązany jest sprawdzić grubość i stabilność tafli lodu. Każdy wchodzący na lód robi to na własną odpowiedzialność
– wędkujący z pod lodu mogą używać tylko jednej wędki, dozwolone jest łowienie na spławik, blaszkę czy mormyszkę
– ryby przeznaczone do zabrania należy uśmiercić i przetrzymywać w wiaderku, zabrania się wyrzucania ryb na lód
– Otwory w lodzie należy wykonywać przeznaczonym do tego świdrem, zabrania się wykonywania otworów siekierami innymi narzędziami do tego nie przeznaczonymi

  1. postanowienia końcowe

PKK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
-Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z PKK. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja pozostaje w gestii gospodarza to jest PKK. W wielu kwestiach adrzędna zawsze jest ustawa o rybactwie śródlądowym.
– Za złapanie na kradzieży karpi i amurów o wadze powyżej 2kg grozi kara 500 zł za każdy kg ryby w przypadku innych ryb 100 zł za każdy kg ryby i postępowanie karne
– w przypadku udowodnienia takiej kradzieży oprócz kar finansowych, osoba taka otrzymuje zakaz wstępu na łowisko
– W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu, a w szczególności: zaśmiecania i dewastowania otoczeni, głośnego niekulturalnego zachowani, oraz przeszkadzania innym osobą wędkującym i odpoczywającym nad zbiornikiem, PKK zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wyproszenia łowiącego z zajmowanego stanowiska.
– Informujemy że łowisko jest monitorowane, na łowisku znajdują się wideo rejestratory i fotopułapki.
A okresowo łowisko monitorowane będzie za pomocą drona

JESZCZE RAZ INFORMUJEMY: KAŻDA OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI, ORAZ PRZEBYWAJĄCA NA ŁOWISKU OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁA SIĘ Z REGULAMINEM, AKCEPTUJE GO I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA. WSZYSTKIE OSOBY KTÓRE BĘDĄ ŁAMAŁY REGULAMIN OPRÓCZ POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ( W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH), ZOSTANĄ WYPROSZONE Z ŁOWISKA, BEZ ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW

 

 

Życzymy wszystkim wspaniałych holi, pięknych okazów i niezapominanych wrażeń z pobytu na naszym Łowisku.
Ekipa Pomorskiego Klubu Karpiowego

Osoby upoważnione do kontroli na jeziorze Brzeżonko. Osoby te posiadają przy sobie dokument potwierdzający możliwość kontroli pozostałych wędkujących na jeziorze Brzeżonko

1. Mariusz Radecki

2. Marcin Bednarek

3. Mirosław Kulasiewicz

4. Artur Walczak

5. Jacek Skorupka

6. Jarek Hurynowicz

7. Jacek Patyk

8. Sylwester Kranich

9. Adrian Kazmierski

10. Bartosz Dobrowolski

11. Sławomir Chamier-Ciemiński

12. Bartosz Borowski

13. Piotr Bocianowski

14. Paweł Norejko

15. Piotr Nowakowski

16. Janusz Sikorski