Łowisko

Brzeżonko – jezioro w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud w sąsiedztwie jeziora Wycztok, leżące na terenie Pojezierza Kaszubskiego.

Łowisko ma równomierną linię brzegową z małą ilością roślinności nadwodnej. Obszar porośnięty roślinnością podwodną kończy się, gdy głębokość zbiornika przekracza około 1,5 metra. Zeskanowana powierzchnia jeziora wynosi 5,93 hektara, maksymalna głębokość zbiornika wynosi 4,57 metra, a średnia głębokość 2,60 metra.

Mapa batymetryczna

Wyraźnie zarysowują się dwie części jeziora południowa znacznie płytsza oraz północna głębsza ze stromym stokiem we wschodniej części.

Model 3D dna

W jeziorze dominują duże ryby, ławice drobnicy są niewielkie co może być dużą ulgą dla osób nastawionych na poszukiwanie okazów.

Gatunki ryb : Lin,szczupak,krąp,karp,amur,słonecznica,wzdręga,jazgarz,leszcz,karaś pospolity i srebrzysty, płoć, węgorz i okoń.

Z analizy skanu można było wywnioskować, że duże ryby były rozproszone w różnych częściach jeziora natomiast znaczna cześć drobniejszej ryby była jeszcze skupiona w głębokiej części jeziora wzdłuż rynny.

Łowisko Brzeżonko – południowa część jeziora
Łowisko Brzeżonko – centralna część jeziora
Łowisko Brzeżonko – północna część jeziora