Łowisko

Brzeżonko – jezioro w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud w sąsiedztwie jeziora Wycztok, leżące na terenie Pojezierza Kaszubskiego.

Zbiornik jest nieznacznie wydłużony w kierunku z południa na północ.

Maksymalna długość wynosi 480 metrów a szerokość maksymalna to 150 metrów linia brzegowa wynosi 1030 metrów długości. Maksymalna głębokość sięga 4 metry przy średniej 1.4 metra

Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 6,25 ha

Roślinność wynurzona jest umiarkowanie rozwinięta , porasta linie brzegową wąskim przerywanym pasem. Gatunkiem dominującym jest trzcina pospolita  której towarzyszą pałka wąsko i szerokolistna, skrzyp polny, manna mielec i turzyce.

Roślinność podwodna porasta dno jeziora nierównomiernie do głebokości około 1m.Najliczniejszym gatunkami są rdestnice , którym towarzyszą moczarka kanadyjska wywłócznik, rogatek. Roślinność o liściach pływających reprezentowana jest  przez grzybień biały , grążel żółty i żabiściek pływający.

Gatunki ryb : lin,szczupak,krąp,karp,amur,słonecznica,wzdręga,jazgarz,leszcz,karaś pospolity i srebrzysty, płoć, węgorz i okoń